Bert Hellinger

Læs mere om Hellinger, metode, kurser og seminarer på www.hellinger.com 

 

Bert Hellinger har videreudviklet den systemiske familieopstilling og kalder den i dag for Hellinger sciencia®, den „Nye“ Familieopstilling.


Hellinger sciencia® er en omfattende videnskab om menneskelige forhold.


I hans intense arbejde på utallige seminarer og som forfatter af ca. 60 bøger opdagede Bert Hellinger snart, at den oprindelige systemiske familieopstilling støder på en grænse. Den nye form for familieopstilling er resultatet af hans indsigter og viser hvordan grænserne kan overskrides og opløses. Den fører os videre i nogle områder og niveauer, som ellers ikke er tilgængelig for os gennem vores tanker.

 

Familieopstillingen foregår på den måde at en kursist laver en opstilling af sit familiefelt ved hjælp af nogle stedfortrædere. Opstillingen viser et billedet af de mønstre der sandsynligvis er skyld i forviklinger og problematikker kursisten står i. Imens kursisten sidder og kigger på, ordner familieopstilleren feltet og finder frem til en løsning, hvor alle er i balance. Det foregår i tæt samarbejde med sted-fortræderne. Til sidst indtager kursisten sin plads i familiefeltet for at opleve løsningsbilledet i sin helhed.

 

Til forskel fra den klassiske systemiske familieopstilling stoler man i den nye familieopstilling på den bevægelse de enkelte stedfortrædere går i. Hver stedfortræder mærker hurtigt dynamikken og bevægelsen ind i sig selv og bliver opfordret til at gå med den bevægelse. Det har vist sig at der er en kraft, der bevæger de enkelte hen til en løsning. Opstillingsbilledet viser flere dimensioner og niveauer.


Ved at opleve disse multidimensionale niveauer går en proces i gang som fører til vækst. De nye erfaringer, der viser sig i opstillingsbilledet åbner for nye døre og giver mulighed for at komme fremad med eget kraft. Den nye familieopstilling er resultatet af en konsekvent videreudvikling af den klassiske familieopstilling (se også under Virginia Satir).
Læs evt. mere om Bert Hellinger, Hellingerskolen og Uddannelse på www.hellinger.comFamilieopstilling efter Bert Hellinger i enkel-og gruppesessioner, foredrag og kurser vedr. indlæring og ordblindhed
Lav din egen hjemmeside med mono.net